Úvod / Slovník / Intuice
Slovník: Intuice
Intuice je šestý smysl - vnitřní hlas, který varuje, inspiruje nebo poukazuje na skutečnosti, které nejsou přímo zřejmé. Intuice je podmínkou veškeré lidské kreativity, vzniku nových idejí, hypotéz a pod.


Intuice


"Měl jsem neodbytný pocit, že tam nemám chodit".
"Něco mi říkalo, že to není dobrý nápad".
"Zdálo se mi, že právě tento člověk má pro mě ty správné informace".
"Tak nějak jsem tušil, že to, co mi říkal, není až tak úplně pravda, že je za tím ještě něco jiného".

Jistě tyto věty každý z nás zná a také je ve svém životě v různých obdobách používá. Se silou intuice, našeho šestého smyslu, se během života setká každý a je na každém z nás, zda tuto sílu využije ve svůj prospěch, nebo bude konat jí navzdory. 

Intelekt, mysl jako biopočítač
Naše mysl pracuje jako biopočítač, do kterého jsou zapsány všechny naše znalosti a zkušenosti. Na základě těchto zkušeností a znalostí se pak rozhodujeme, jak se v té které situaci zachováme. Lze říci, že na většinu situací máme své programy, podle nichž se většinou řídíme. Ne vždy jsou však tyto programy pro nás přínosem, mnohdy jsou překážkou nalezení kreativnějšího a přínosnějšího řešení. Nic není stejné jako před tím, nové situace, jakkoliv jsou podobné těm předchozím, lze řešit novými způsoby. Jenže mysl vždy vychází z toho, co zná, mysl nepřináší nic nového. Mysl nemůže přinést to, co nezná.

         Mysl a intuice

Intuice - impuls
Na to, abychom mohli nalézat nová řešení, získávat nové nápady a duchovně se vyvíjet směrem k dokonalosti, nám naše mysl nestačí. Potřebujeme něco víc. Je to intuice. Intuice, známá též jako šestý smysl, je dar, který dostal do vínku každý člověk. Intuice nám umožňuje vnímání informací, které běžně nejsou našimi pěti smysly zachytitelné (předtuchy, vize, náhlé impulzy, silné pocity apod.). Je to naše intuice, kdo nás varuje před nebezpečím nebo neuváženými kroky, které nám zkomplikují život, je to intuice, kdo nám může ukázat, co je pro nás dobré a co ne. Intuice je jako naše Vyšší Já, ví o nás všechno, a proto ví, co potřebujeme. Intuice je nezatížená programy mysli a dokáže nalézt to nejlepší řešení ze všech. Intuice není něco neznámého tam venku, něco nehmatatelného, co nás ovládá. Intuice je naší součástí. Každý člověk má tento dar, ale ne každý je tolik vědomý, aby rozpoznal její hlas a porozuměl mu. Jak často se stává, že na varování svého šestého smyslu nedáme a konáme tak, jak jsme si usmysleli (tedy pouze na základě intelektuální analýzy situace). Pokud konáme své intuici navzdory, může se stát, že nás potkají obtíže, komplikace, zdržení, někdy dokonce i úrazy či nemoci. Tyto nepříjemnosti nás potkají proto, že jsme přeslechli hlas své intuice a jednali tak, jak jsme jednat neměli, i přes to, že nám "něco" říkalo, abychom to takto nedělali. Pokud si to alespoň následně uvědomíme a podaří se nám vypátrat moment, kdy intuice promlouvala, zachytit tu myšlenku, udělali jsme významný krok k pochopení řeči své intuice.

Jazyk intuice
Intuice k nám promlouvá prostřednictvím snů, předtuch, tušení, silných pocitů, náhlých impulzů, vizí... Ke správnému pochopení je třeba naučit se tyto zprávy a poselství správně dešifrovat a vyložit. Proto je velmi důležité být se svou intuicí co nejčastěji v kontaktu a procvičovat si komunikaci s ní. Nejjednodušším způsobem je zapisování snů a jejich symbolický výklad nebo práce s kyvadlem (prodlouženou rukou intuice). Oblíbené jsou také tarotové a vykládací karty , sady runových kamenů nebo křišťálové koule. Existuje nepřeberné množství různých cvičení a meditací, každý nechť si vybere tu, která mu vyhovuje nejlépe a která ho baví.

Co posilujeme, to roste
Co posilujeme - to roste a to platí jak pro náš intelekt, tak pro intuici. Oba jsou pro náš život nesmírně důležité. Intelekt - mysl ví (nebo to dokáže zjistit) o všem, co je ve hmotě, intuice je vstup do duchovního rozměru samotného Bytí. Pouze propojením obou - jejich vzájemnou spoluprácí - dosáhne člověk dokonalého stavu, kdy bude schopen realizovat všechny své nápady a vize, přivádět ducha do hmoty a zlepšovat tak nejen svůj život, ale i životy ostatních bytostí zde na zemi. 

 

Líbí se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli