Články

Strana 1 / 4
| 1 2 3 4 | »
Položek na stránce 12 24 48
Pravá Láska
Pravá Láska   
20.12.2019
Pravá Láska jsou hluboké pocity člověka, které nelze slovy vyjádřit. Je to síla Duše, její stav Lásky k Bohu. Pravá láska mezi lidmi se začíná, kdy jedna osoba zažívá hluboké pocity Lásky k Duši jiného člověka, jak se říká, vidí jeho podstatu, vidí jej pravého, když dochází k „nevyslovitelnému úžasu“. Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, který jeden člověk daruje druhému hojností hlubokých pocitů. Takovou Lásku můžeme dát, když na sebe zapomeneme. O této Lásce se říká, že je trpělivá, odpouští, není závistivá, není hrdá, není sobecká, a nepřeje nic zlého. Pravá Láska, to je znovuobnovení jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho Duše. Detail
Symboly Bohyně Matky
Symboly Bohyně Matky   
04.09.2019
Měsíc a oceán (voda). To jsou dávné symboly Velké Bohyně Matky. Je mírná, je hluboká, bezedná, nekonečná, všeobjímající, konejšící, očišťující, život dávající a udržující. Je to síla ženské podstaty. Ona vidí, stále bdí. Nic nesoudí, ale všechno přijímá, všemu dává možnost Být. Ona vidí každou bytost i s její minulostí, přítomností a budoucností a ví, že vše, co je, se vyvíjí dle plánu tak, aby se znovu navrátilo celistvé do Podstaty, spojilo se s Božstvím. S Duchovním světem. Není dobré ani špatné, vše jen Je, na cestě svého rozvoje. A aby se cokoliv rozvíjelo, je zapotřebí zalévat to Láskou. Protože to Láska otevírá srdce každé bytosti, to Láska opravdu proměňuje. Ona je životadárnou vláhou. Bohyně Matka, to je síla Boží Lásky. Ona hledí a vidí. Ona proudí a stále dává. Je pevná sama v sobě. Nebojuje, protože není proti čemu... Detail
Boží lidé
Boží lidé   
02.09.2019
Jsme Boží lidé. A přišli jsme do těla na tento svět, abychom manifestovali Boží Dobro a Lásku. A radovali se. Vždyť Dobro vytváří radost. A to je vše. Tak je to prosté! Narodili jsme se tu, abychom prostě byli dobří. Tohle by měl být svět Dobra. A Dobro, to začíná právě v nás. Právě teď. My jsme nositelé Dobra i jeho udržovatelé. My jej pěstujeme. Nepřestávejme. Dobro má větší cenu, než cokoliv na tomto světě. Všechno pomine, Dobro ne. Je totiž Živé, je jako vlna, která tvoří další Dobro, další živé. A to tvoří další Dobro, další živé… Detail
Svět je velké zrcadlo
Svět je velké zrcadlo   
20.06.2019
Je svět dobrý nebo špatný? Jsou věci, které se nám dějí dobré nebo špatné? A my? Jsme dobří nebo špatní? A co když rozdělení na dobré a špatné prostě nefunguje? Co když je to celé mnohem jednodušší? Říká se, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Říká se, že život je odrazem našich přesvědčení. Také se říká, že s čím přijdeš, to dostaneš... Detail
Místo Míru (o Lásce Duše)
Místo Míru (o Lásce Duše)   
14.03.2019
Hluboko v srdci je zvláštní otvor. Malá dvířka, úzký průzor. A za těmi dveřmi bílé vody tvojí Duše. Je to nekonečný Mír hojivých vod. Je to spočinutí. Místo přijetí. To nejkrásnější objetí. Mateřská Láska Duchovních sil v tobě. To místo není daleko. Nosíš si ho v sobě. Tak pojď… Jaká to veliká blaženost, štěstí a radost, když se člověk setká s duchovní Láskou ve svém vlastním nitru... Když ho ovane závan svobodného světa, dech nekonečných výšin i naplněné hlubiny i život, ten věčný. On pozná, že tady je Doma. A že nepotřebuje již nic víc. Takovou Lásku stěží popíšeš, Lásku Duchovního světa. To bílé, vlnící se moře... Detail
Nový život
Nový život   
11.03.2019
Možná už nemáš chuť dělat všechno správně. Poslouchat cizí rady a moudra, následovat něčí cesty. Možná už nemáš chuť stále se snažit být vždycky pro každého k dispozici, se vším souhlasit, snažit se zalíbit, toužit být někým lepším, porovnávat se, hledat na sobě chyby ke zlepšení. Možná tě to prostě už unavuje. Možná, že už tě prostě nebaví jen tak snít o životě a živořit přitom na pomezí života. Žít jen tak jakoby napůl, předstírat, že nevíš a klást otázky, jak vlastně žít. Možná už nemáš chuť pořád něco předstírat a skrývat se... Nový život, to je život ve svobodě. Život žitý naplno v každém okamžiku dne. Život beze studu, bez omezování, sebepotlačování, bez výčitek. Je to život v radosti. Je to tvorba, která jde z hlubin tvého očištěného srdce. Je to vyjádření Lásky duše. Tebe! Detail
Podobenství o nezištné Lásce
Podobenství o nezištné Lásce   
02.02.2019
Kdo má v úmyslu něco dobrého, bude vždy veden dobrým větrem; kdo však má v úmyslu něco špatného, bude veden špatným větrem. Byli jednou dva bratři; měli matku, která měla mnoho pokladů. Oba milovali svou matku tak velice, že nemohla ani poznat, který z obou bratří ji miluje více, aby mu za to dala větší dědic-tví. Opravdově ji však miloval jen jeden; druhý měl na zřeteli jen velké dědictví a proto prokazoval matce vždy největší pozornost a nezřídka předčil bratra, který miloval matku opravdově. Dobrý syn, protože miloval matku opravdově, neměl svého bratra ani v nejmenším podezření a měl jen velkou radost z toho, když jeho bratr působil milované matce velmi mnohé radosti. Tak to šlo dobře po několik let. Detail
Co když je všechno správně?
Co když je všechno správně?   
14.12.2018
Mé místo ve Vesmíru… Stále hledám. Stále něco hledám a za něčím se ženu. Ale za čím? A kam vlastně jdu? Všechno, co najdu, se mi mění před očima. A čas běží. Vše někam utíká. Kde je něco jistého? TO ONO, co mi uniká. Jsem zmaten. Nejsem si jist, co je vlastně správné. A co když je prostě správné všechno? Já, on, ona, oni, ono... radost, bolest, smutek, štěstí, nejistota, pocit důvěry, všechno krásné i ošklivé, nedokončené, zapomenuté, nedokonalé… Prostě všechno. Je to správně! Ne, není žádná chyba ani nedokonalost. Vždyť všechno roste do pravdy, vše se vyvíjí ke své nejvyšší dokonalosti. Svým vlastním tempem, ve svém vlastním čase. Detail
Nejvyšším Dobrem zrození
Nejvyšším Dobrem zrození   
14.07.2017
Po dlouhé noci, hned časně zrána, odemkly první paprsky slunce krásný žlutý květ. Každičký okvětní lístek se zaradoval, když jej slunce pohladilo. Narovnal se, natáhl se co nejvíce a nejlépe, jak jen uměl. Rozvinul se do té nejkrásnější krásy, jaké byl schopen, a tak oslavil život, který mu slunce dává. Když se žlutý květ naplno otevřel, bystrý pozorovatel v něm spatřil maličké blyštivé kapičky rosy. Jaká krása! Ten okamžik byl naplněn radostí ze setkání dvou milujících se – květu a slunce. Právě ta velebnost chvíle, v němž si slunce zálibně prohlíželo květ, který vzhlížel k slunci s otevřenou náručí, zaujaly pozorovatele. Květina a slunce. Zdálo se, jako by si prohlíželi jeden druhého. Slunce svými paprsky laskalo květ a ten se chvěl a natahoval se ke slunci. Bylo to, jako by spolu rozmlouvali, předávali si radost, jako by mezi nimi proudila láska! Detail
Co má společného kvantová fyzika a meditace
Co má společného kvantová fyzika a meditace   
25.05.2017
Superpozice v kvantové fyzice, získání stavu vlny, je to samé, jako když v meditaci získáš stav přístupu do vyšších dimenzí, kde už hmota není. Superpozice ve stavu meditace je tehdy, když „vidíš“, ve smyslu že cítíš hlubokými city, celý svět a jeho různorodé projevy. Ale jakmile se Pozorovatel koncentruje na nějaký objekt, jeho vědomí se redukuje a omezuje se na objekt pozorování. To znamená, že když činíš volbu a soustředíš se na konkrétní detaily, vlna se mění ve hmotu (částici). Vždyť když se soustředíš na detaily, mizí celkové vnímání a zůstávají jenom detaily. Myšlenky vycházející z Materiální podstaty jsou zvláštní nástroj, síla k materializaci objektů, ale pocity vycházející z Duchovní podstaty, to je síla k rozšíření vědomí, cesta k vyšším dimenzím. Detail
O planetě Faetón
O planetě Faetón   
22.02.2017
V časech dávných, pradávných, v dobách, které dnes již nikdo nepamatuje, existovala v nekonečném Vesmíru jedna krásná velká planeta plná života. Faetón. Byla osídlena živými tvory a nad jejími přírodními krásami srdce jen jásalo. Tato planeta byla obývána vyspělými bytostmi, podobnými lidem. Bytosti byly tvořeny zvláštní energeticko - hmotnou konstrukcí, do které bylo zasazeno bílé Jádro - Duše. Ta byla jejich pravým ryzím Já, to ona jim zprostředkovávala kontakt s duchovním světem, světem Boha. Bytosti obývající tuto planetu žily, tvořily a duchovně se rozvíjeli prostřednictvím svého světelného Jádra a posvátné živé síly Ducha, jenž jim byla dána darem samotným Stvořitelem. Detail
Cesta
Cesta   
22.02.2017
Přijde doba, kdy si uvědomíš, že chodíš v kruhu. Stejné situace, stejná setkání, rozhovory o ničem, faleš, nucené úsměvy a stereotypní otázky typu: „Jak se máš? Jak jde život?“ A najednou pochopíš, že si celou tu dobu chodil kolem hory a teď si zralý na to, aby si vystoupil na její vrchol. Pokud se odvážíš k samotnému výstupu, začneš dělat první kroky. Dostaví se však pocit, že sebou neseš zátěž, která ti brání dosáhnout vrcholu. Jestliže si uděláš přestávku a otevřeš svůj batoh, tak v něm uvidíš spoustu nepotřebného harampádí. Vysypeš ho a vidíš, že jsou to tvé Pochybnosti. Zahodíš je dolů a pokračuješ v cestě. Cítíš se o něco lehčí, ale s každým dalším krokem znovu pociťuješ tíhu. Otevřeš tedy batoh a tam ... Detail
Strana 1 / 4
| 1 2 3 4 | »
Položek na stránce 12 24 48